Tagg: Psaltaren

Söndag 10 maj: Den längsta

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Ta dig tid och läs hela Ps 119. Denna psalm är den längsta i Psaltaren med sina 176 verser. Vad är dess ärende; alltså: vad är det psalmisten vill förmedla med sin långa psalm? I psalmen finns flera närmast ordspråksartade formuleringar. Sök…

Lördag 9 maj: Förtröstan

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs några av Psaltarens förtröstanspsalmer (till exempel Ps 11, 16, 23, 121, 125). Flera av dessa psalmer har blivit mycket älskade genom tiderna. Vad kan vara förklaringen till det? Hur talar dessa psalmer till dig när du själv läser/ber dem? Hur uttrycker…

Fredag 8 maj: Bön om förlåtelse

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs några böner om förlåtelse i Psaltaren (till exempel Ps 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dessa psalmer har i den kristna kyrkan kallats för de sju botpsalmerna och de har använts bland annat som syndabekännelser i gudstjänsten. Vad är det…

Torsdag 7 maj: Lovsång

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs några lovsånger i Psaltaren (till exempel Ps 8, 33, 100, 103, 104). I motsats till många andra psalmer handlar lovsångerna mer om Gud än om den som ber. Hur skildras Gud och vad kan du lära dig av det? Om du…

Onsdag 6 maj: Tacksamhet

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs några tackpsalmer i Psaltaren (till exempel Ps 9–10, 32, 116, 118, 124). Tackpsalmerna i Psaltaren uttrycker oftast tacksamhet för något konkret som Herren har gjort. Vad finns det för konkreta händelser eller förhållanden i ditt liv som du vill tacka för? I…

Tisdag 5 maj: Klagan och tvivel

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs några klagopsalmer i Psaltaren (till exempel Ps 3, 13, 22, 28, 74, 79). Detta är den vanligaste typen av psalmer/böner i Psaltaren. Vad säger det om bön och om livet med Herren? I vilka situationer är det nödvändigt att få uttrycka tvivel…

Måndag 4 maj: Inramningen

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs första och sista psalmen (Ps 1 och Ps 150). Vad innebär det att Psaltaren börjar med att prisa den lycklig som läser denna bok? Vad säger anslaget till dig som läsare? Vad innebär det att Psaltaren slutar med en så entydig lovsång…