Tagg: Nya testamentet

Torsdag 7 januari: Vet de vad du tror på?

Läs Kol 4. Visa klokhet i umgänget med de utomstående, skriver Paulus. Vilka umgås du med som inte är kristna? Vilka träffar du dagligen, på jobbet, på skolan, bland grannar eller bekanta? Vet de vad du tror på? Be för dem och för dina relationer till dem. ”Var uthålliga i bönen” (vers 1). Vi har ofta en struktur eller plan för…

Onsdag 6 januari: Den nya mänskan

Läs Kol 3. Här talar Paulus om den gamla och den nya människan. Vi är samtidigt rättfärdiga och syndare och behöver gång på gång ”klä på oss” den nya människan. Vilka situationer i ditt liv upplever du som brottningar mellan den gamla och den nya människan? Be om att få växa till i tro, kärlek och tacksamhet till Gud. Den kristna…

Tisdag 5 januari: Låt bli! Rör inte!

Läs Kol 2. I Kristus finns all vishet och kunskap, säger Paulus, så det finns ingen anledning att söka i ”tomma och bedrägliga” vishetsläror. Vad möter du för aktuella läror eller strömningar i dag som vill konkurrera med evangeliet? Hur kan du söka Guds vilja och få vishet och kunskap av honom? Paulus talar om Jesu seger över alla härskare och…

Måndag 4 januari: Frälsningen är ett maktskifte

Läs Kol 1. Tro, hopp och kärlek hos församlingen är det Paulus lyfter fram som karaktäristiskt när han beskriver dem i inledningen. Hur visar vi som kristna vår tro, vårt hopp och kärlek gentemot andra? Hur ser det ut i ditt liv? I din församling? Paulus sammanfattar evangeliet: Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin…

Söndag 3 januari: Det kliar i deras öron

Läs 2 Tim 4. Paulus är väldigt tydlig här, och han framhäver att han menar allvar (som om han inte menade allvar i sina övriga förmaningar): Predika ordet, träd fram i tid och otid. Det är ord och inga visor. Vi har ingen tid att förspilla, människor behöver få höra evangeliet, de behöver få höra din berättelse, varför du har valt…

Lördag 2 januari: Kom ihåg dina lärare

Läs 2 Tim 3. Paulus varnar för ondskans eskalerande i den sista tiden: Människors själviskhet, hänsynslöshet, kärlekslöshet … Inte bara i världen utan även i våra kyrkor. Och de kristna kommer bli förföljda för sin tro. Redan nu sker 80 procent av all religiös förföljelse i världen mot kristna. ”Var och en som som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”. Var och en! Det…

Fredag 1 januari: orken tryter

Läs 2 Tim 1–2. Trots att detta är Paulus sista brev och döden är nära finns det ingen självömkan i brevet, han fortsätter att uppmuntra och förmana. Och han kan se på slutet utan fruktan eller tvivel. Loppet är slut, segerkransen är nära. Timotheos var fysiskt svag och hade ofta problem med sjukdomar. Paulus uppmuntrar honom att hämta sin styrka hos…

Torsdag 31 december: religionen som ger god lön

Läs 1 Tim 6. Ett problem i församlingen var de som, baserat på en villolära, såg sig som superkristna. Ett annat problem var att vissa medlemmar ansåg att tron skulle ge dem ekonomisk fördel. Paulus är väldigt tydlig: Ja, en kristen är rik, men inte nödvändigtvis på pengar. Vi har något som är mycket mer värt än alla pengar i världen. Vi är, tack vare…

Onsdag 30 december: Elitkristna? Verkligen?

Läs 1 Tim 4–5. Liksom i 1 Tim 1:3 varnar Paulus här för villoläror. Under den här tiden fanns det, både i Korinth och Kolossai, församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis – en särskild kunskap om Kristus – och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna, elitkristna. Denna villolära utvecklades sedan till det vi kallar för Gnosticism.…

Tisdag 29 december: Får inte kvinnan undervisa?

Läs 1 Tim 2–3. Bokens andra kapitel kan vara lite krånglig att förstå sig på. Menar Paulus att han inte tillåter att kvinnan undervisar? Hur går detta ihop med Bibelns i övrigt positiva kvinnosyn? Jesus Kristus, huvudpersonen själv, lyfte ju upp kvinnorna i en starkt patriarkal tid på ett radikalt sätt. De, som inte hade rätt att vittna, var de första som fick budet…