Tagg: Matteusevangeliet

Söndag 26 april: Jesus har all makt

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 28. Matteusevangeliet avslutas med den så kallade Missionsbefallningen. Lägg märke till med vilka ord som Jesus inleder sitt tal med: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. I dag är det…

Lördag 25 april: Att känna igen sig

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 26–27. Även i dessa kapitel spelar Petrus en viktig roll. Fundera på: Hur kan det Petrus är med om i dessa kapitel ha präglat honom som människa? Kan du känna igen dig i Petrus? Varför/varför…

Fredag 24 april: Petrus som huvudperson

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 16–17. Lägg särskilt märke till Petrus. Vad gjorde att Petrus drog slutsatsen att Jesus var Messias den Gud sedan länge utlovat skulle komma med räddning. Hur tror du Petrus kände sig efter Jesus reaktion på…

Torsdag 23 april: Utsänd

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 10. Matteus lyfter gärna fram Jesu undervisning om himmelriket. Ett rike där Gud är kung och hans goda vilja sker. Jesus sände ut sina lärjungar för att vittna om honom. Ta gärna en stund i…

Onsdag 22 april: Bergspredikan

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 5. Jesus säger: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” Att vara fattig i anden kan tolkas som att vara medveten om sitt totala beroende av Gud. Fundera över: Vad innebär det…

Tisdag 21 april: Att bemöta ondskan

Denna vecka läser vi ur Matteusevangliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 3–4 I dag kan vi läs om hur Jesus blir frestad att vända sig bort från Gud. Fundera över: Finns det något i mitt liv som lockar mig att vända mig bort från Gud? Läs gärna…

Måndag 20 april: Guds vägledning

Denna vecka läser vi ur Matteusevangliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan. Läs kapitel 1–2 Matteus inleder sitt verk med att nedteckna Jesus släkttavla. I den nämns Rachav. Läs om henne i Josua 2 och fundera över: Varför tror du Rachav gömmer de Israeliska männen? Om du hade varit…