Tagg: Jesaja

Söndag 27 september: De ska kallas det heliga folket

Läs Jesaja 61 och 62. Gud har en härlig plan. Det är lätt att glömma just hur härlig och glädjefylld den är. Det kristna livet slinker lätt som prästens lilla kråka, än hit och än dit. Vi blir sårade av ondskan, missmodiga över hur klent helgade vi är, bedrövade över vår lättskrämdhet, skamsna över vårt lömska förakt och förvirrade och…

Lördag 26 september: Jag låter dina stenar vila på spetsglans

Läs Jesaja 53 och 54. Jesu lidande blir till vår upprättelse och härlighet, ja till hela Sions upprättelse. Jesus bar de vilsna fårens skuld, men vad innebär det egentligen? Vilka löften om upprättelse och härlighet lägger du märke till, och är det något du särskilt längtar efter i ditt eget liv? Veckans bibelläsning kommer ur profeten Jesaja. Faktatexten och reflektionerna…

Fredag 25 september: Trygghet

Läs Jesaja 42 och 43. Herrens tjänare används ibland om Messias och ibland om Guds folk, och gränsen mellan de två är lite flytande, men det är i sin ordning eftersom samma Helige Ande måste tänkas verka i både Messias och Guds folk. När du har läst dessa kapitel, hur skulle du sammanfatta vad Gud vill säga? Veckans bibelläsning kommer…

Torsdag 24 september: Kraft och mod

Läs Jesaja 40 och 41. Här börjar Jesajas boks andra del och profeten ropar och skriker tröstens ord till de israeliter som befinner sig i fångenskapen i Babylonien. 70 års träldom är över inte bara för Guds utvalda folk utan för alla människor. Alla och envar är sedd av Herren som har skapat allt och håller världen i sin hand.…

Onsdag 23 september: Stor är Han mitt ibland er – Israels Helige

Läs Jesaja 11 och 12. Jishajs avhuggna stam är kund Davids fallna kungarike. Landet kom ju att delas redan vid Davids sons Salomos död. Men försoningen ska komma mellan både människor och Gud, ja i hela skapelsen ska den nya rättrådige härskaren stifta fred över alla breddar. Den kommande glädjen ska bli översvallande. Varför ska allt detta goda komma, och…