Tagg: Jeremia

Söndag 30 augusti: Jeremia 45

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 45. I detta korta kapitel träder den annars ganska anonyme privatsekreteraren Baruk upp. Vad kan vara bakgrunden till det han säger? Vilket budskap är det han får genom Jeremia? Vad kan detta lära dig om att stå i Herrens tjänst…

Lördag 29 augusti: Jeremia 31

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 31. Detta långa kapitel innehåller dels konkreta löften till de bortförda i fångenskap, dels det mäktiga löftet om ett nytt eller ett förnyat förbund. Vad är det Herren lovar? Hur har detta gått i uppfyllelse enligt Nya testamentet? Försök återigen…

Fredag 28 augusti: Jeremia 29

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 29. Detta kapitel innehåller Jeremias brev till de bortförda i Babylon. Vad är hans budskap? Hur tror du att det togs emot av dem det var adresserat till? Läs brevet som om det vore sänt till dig. Vilken är din…

Torsdag 27 augusti: Jeremia 18

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 18. Detta kapitel tillhör de mest älskade i Jeremias bok. Vad kan det bero på? Vad är det Gud lovar sitt folk? Läst på ett personligt plan, vad är det Gud vill med den som tror? Hur gör vi oss…

Onsdag 26 augusti: Jeremia 12, 15 och 20

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 12, 15 och 20. I dessa kapitel återfinns vad som brukar kallas Jeremias bekännelser. Vad är det profeten gör? Varför gör han det? Vad svarar Gud på hans klagomål? Både här och i Psaltaren finns alltså klagoböner. Vilken roll spelar…

Tisdag 25 augusti: Jeremia 7

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 7. Detta kapitel innehåller det som brukar kallas Jeremias tempelpredikan och ett profetiskt budskap mot avgudadyrkan. Vad är det profeten angriper? Vad skulle han angripa i dag? Vad innebär det att låta Gud var den sanne guden i allt?

Måndag 24 augusti: Jeremia 1

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola. Läs kapitel 1. Profeten får sin kallelse som ganska ung. Hur berättar profeten när han ser tillbaka? Vad säger det om den starka upplevelsen? Och vad är det han ska predika? Hur har du upplevt kallelsen/kallelser från Herren? Fundera på sammanhang, vad…