Tagg: Jakobsbrevet

Söndag 2 augusti: Jak 5:7–20

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 5:7–20. Att Jesus återkomst är nära, vad väcker det för reaktioner hos dig? Stanna upp vid de exempel på personer som gått före oss, som visat tålamod och uthållighet. Herren som är rik på medlidande och barmhärtighet lät det sluta … ja,…

Lördag 1 augusti: Jak 4:1–5:6

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 4:1–5:6. Vad brukar du be Gud om, och vad berättar det om din längtan? Mitt i brevet, som fungerar som en stor biktspegel och manar till självrannsakan står det: ”Större är dock den nåd han ger oss” (4:6). Stanna upp vid det,…

Fredag 31 juli: Jak 3

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs kapitel 3. Tungan slinter, och det går snabbt. När sa du senast något sårande till någon i ilska eller irritation, och har du tagit tillfället att be om förlåtelse? Har du någon förebild vars sätt att tala är milt och fridfullt, som ger…

Torsdag 30 juli: Jak 2:14–26

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 2:14–26. Oavsett om du nyligen blivit kristen, eller har varit det under flera år, kan du se vilken skillnad tron på Jesus har gjort och gör i ditt liv? Vilka uttryck skulle du önska att tron fick ta, som du i dag…

Onsdag 29 juli: Jak 2:1–13

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 2:1–13. De som är fattiga i världens ögon har fått trons skatter och Guds rike. Vad är du i dina ögon, fattig eller rik, och vad blir det för skillnad om du jämför dig med grannen, chefen eller människor i andra länder?…

Tisdag 28 juli: Jak 1:19–27

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 1:19–27. Att omsätta Bibelns tilltal i handling fördjupar tron. På vilket sätt kan du påminna dig om Guds Ord i vardagslivet, och öva dig i att praktisera det du läser och hör? Finns det personer i din närhet som motsvarar de faderlösa…

Måndag 27 juli: Jak 1:1–18

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm. Läs Jak 1:1–18. Vad har du mött för prövningar i ditt liv, och hur har de påverkat din tro? Har de skapat en fastare tro, tvivel eller både och? Finns det något speciellt som du upplever skapar frestelser i ditt liv, och hur kan…