Tagg: Hesekiel

Söndag 4 oktober: Löftet

Läs Hes 43–44. Några ord som återkommer över 70 gånger i Hesekiel är orden ”Och ni ska inse att jag är Herren”. Gud har inte gett upp om dig, våga närma dig honom igen och igen, Gud har den perfekta tajmningen när Han handlar, och de löften som gud ger dem håller han. Se tillbaka på ditt liv, vad har…

Lördag 3 oktober: Gud är inte tyst

Läs Hes 40–42. Hesekiel talar inte bara ut Guds ord, han visar ganska ofta handling vad Gud vill säga, efter att han fått uppleva i sig själv vad det handlade om. Hur talar Gud till dig? Kanske kan du säga direkt när du får ett tilltal från Gud eller så har du inte upplevt Guds tilltal konkret ännu. För att…

Fredag 2 oktober: Liv genom död

Läs Hes 37. Jag vill ge er en framtid, en herde, ett hjärta av kött. Ingenting är omöjligt för Gud. Läs om de förtorkade benen, kan Gud ge liv i det som var dött och förlorat? Tänk efter i ditt liv, finns där något som gått förlorat som livet har skadat dig? Kanske är det din Gudstro, tilliten till Gud,…

Torsdag 1 oktober: Framtid

Läs Hes 36. ”Jag vill ge er en framtid, en herde, ett hjärta av kött.” Varför kommer orden igen? Just när vi ibland tror att vi har riktningen klar, att vi står vända mot Gud och har tagit emot frälsningen, då ska vi påminnas igen. Duger vi inte som vi är? Du duger, Guds nåd och frälsning för dig gör…

Onsdag 30 september: Dom och Frälsning

Läs Hes 33–34. Gud vill ge frälsning till människan, till dig. Gud vill ha relation med dig, men kan inte i sin godhet ge avkall på att ta itu med det som är ont, det som lockar dig bort från honom. Inget mörker finns i Gud, därför måste alltid mörkret få sin dom av honom. Allt för att ge liv,…

Tisdag 29 september: Synen som genomlyser gudsrelationen

Läs Hes 7–9 Följ med Hesekiel när han i en syn förs till templet i Jerusalem och där får se anledningen till att Gud kommer att lämna templet med sin härlighet. Templet var platsen där Gud ärades och tillbads, lovsjungs, den centrala platsen för gudsrelationen där Gud och människa möttes. Utmanas din gudsbild? Fundera över Kristi kropp som tempel åt den…

Måndag 28 september: Gud kallar och rustar

Läs Hes 1–3 Läs Hesekiels kallelse, den kan styrka oss i vår kallelse, för Gud är densamme. Innan du läser kapitlen i sin helhet ta en stund och fundera vad Hes 2:1-2 säger om Gud. Vad gör orden med Hesekiel, och därefter i förlängningen vad gör orden Gud med dig?   Den här veckan läser vi ur Hesekiel. Faktatexten och…