Tagg: Hebreerbrevet

Söndag 22 november: Heb 12–13

Läs Hebreerbrevet 12–13. Författaren uppmuntrar oss att på olika sätt leva ett liv som behagar Gud, hur kan du göra det i ditt liv? Utmanar det här dig i din vardag på något sätt? Om ja, på vilket sätt? En liten vers att ta med (13:25): Nåd åt er alla.   Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är…

Lördag 21 november: Heb 11

Läs Hebreerbrevet 11. Det nämns flera trosförebilder i kapitlet, på vilka sätt är dessa bibelpersoner förebilder i tron för dig? Kan de utmana dig på något sätt? Och hur är du en förebild för andra i tron? Författaren uppmanar oss att ha blicken fäst på Jesus (12:2); hur kan du ha blicken fäst på Jesus i din vardag?   Denna vecka…

Fredag 20 november: Heb 9-10

Läs Hebreerbrevet 9–10. Vad betyder det för dig att Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider? Ta gärna en stund och låt detta få sjunka in.   Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.

Torsdag 19 november: Heb 7–8

Läs Hebreerbrevet 7–8. I texten talas det om hur Abraham hanterade sin ekonomi. Då var tionde en naturlig praxis, men i dag mer ovanlig. Hur hanterar du dina pengar och hur kan du använda din ekonomi för att ära Gud?   Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.

Onsdag 18 november: Heb 5-6

Läs Hebreerbrevet 5–6. Det verkar som att mottagarna till brevet stannat upp i tron och inte fortsatt att växa och detta är tungt för författaren att bära. Hur gör du för att fortsätta att växa i tron? På vilka sätt kan du utmana och rusta andra i sin tro?   Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna…

Tisdag 17 november: Heb 3–4

Läs Hebreerbrevet 3–4. Dagens text inleds med att vi kallas heliga, med ett särskilt uppdrag. Ta en stund och fundera på vad det innebär för dig i dag. Författaren säger också att de/vi ska få gå in i en vila (4:3). Vad innebär denna vilan och hur ser den ut?   Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är…

Måndag 16 november: Heb 1-2

Läs kapitel 1–2. I texten står det att Gud talat på många olika sätt genom tiderna. Fundera gärna lite kring hur Gud talat till dig i ditt liv. Vad säger han och vilka olika sätt använder Gud för att tala till dig i ditt liv? Författaren påminner oss också att vi ska ge akt på det vi fått höra så…