Tagg: Haggaj

Måndag 23 november: Templet ska byggas upp

Läs Haggaj 1–2 Hur mycket tid lägger du på Gud och er relation i förhållande till annat som tillfredsställer dig? Kan du förändra hur det ser ut? På vilket sätt? Att vårda sin gudsrelation innebär här innebär att Gud ska ge det han hållit tillbaka. Det är svårt att veta vad det har för betydelse i ditt liv men fundera…