Tagg: Habackuk

Fredag 9 oktober: Habackuks lovsång

Läs Habackuk 3. Detta kapitel är en poetisk omskrivning av israeliternas ökenvandring från Egypten till det utlovade landet. Samma Gud som tog hand om folket då kommer också att kunna ta hand om dem när de nu förs till exil i ett annat land, Babylonien. Hur skulle det vara att sjunga 3:3–15 som en psalm eller lovsång i en gudstjänst…

Torsdag 8 oktober: Herrens svar

Läs Habackuk 2. Gud svarar på Habackuks andra fråga genom att säga att det finns två grundläggande förhållningssätt i livet: att lita på sig själv och sin egen styrka och att lita på Gud (2:4). Får Gud “mobba” någon – även om det är en ond människa eller nation? Kapitlet beskriver hur de grymma babylonierna kommer att gå under. Ledare…

Onsdag 7 oktober: Habackuks vädjan

Läs Habackuk 1. Detta kapitel återger en dialog mellan profeten Habackuk och Gud. Habackuk frågar först varför Gud inte gör någonting åt våldet och orättvisan i världen. När Gud svarar att han ska resa upp de grymma babylonierna för att erövra Jerusalem blir Habackuk ännu mer konfunderad: Hur kan Gud använda sådana hemska människor för att tukta dem som är…