Tagg: Gamla testamentet

Tisdag 26 januari: Esra 9-10

Läs kapitel 9–10. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Måndag 25 januari: Esra 7-8

Läs kapitel 7–8. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Söndag 24 januari: Esra 5-6

Läs kapitel 5–6. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Lördag 23 januari: Esra 3-4

Läs kapitel 3–4. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Fredag 22 januari: Esra 1-2

Läs kapitel 1–2. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Söndag 27 december: Det är ett lejon på gatan!

Läs 10:26, 12:11 och 24, 14:23, 15:19, 24:30–34, 26:13–16. Ordspråksboken innehåller en rad beskrivningar av vad de olika konsekvenserna av lättjan respektive fliten blir. Lönen för den late är fattigdom, hunger, träldom, energilöshet med mera. Lönen för den flitige är exempelvis rikedom, makt och mättnad. Boken poängterar även att vår lättja påverkar vår omgivning negativt ”Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för…

Lördag 26 december: Varning för grälsjuka kvinnor

Läs 5:15–20, 18:22, 19:13-14, 25:24, 31:10–31 Ordspråksbokens råd till ett lyckligt äktenskap kan delas in i tre teman. Hela femte kapitlet består av råd till gifta män, om hur de ska undvika att falla för frestelser att vara otrogna och på flertalet ställen varnas det för ”grälsjuka kvinnor”. Det tredje temat är upphöjningen av kvinnan ”en duglig hustru är en skänk från Herren” ,19:14. Hela boken avslutas med en…

Fredag 25 december: Råd till barnet och dennes föräldrar

Läs ords 10:1, 17:21 och 25, 19:27, 20:11, 22:6,  23:13-16, 23:19–28 Tider och kulturer förändras men familjens glädjeämnen och utmaningar är desamma. Ordspråksbokens råd för ett lyckligt familjeliv, och om vad som undergräver det, är lika aktuellt för oss i dag som det var för 2 500 år sedan. Omsorgen om de unga är påtaglig i Ordspråksboken och föräldrarna har ett stort ansvar för barnens…

Torsdag 24 december: ordet och tungan

Läs 11:9, 12:17–19, 15:1 och 4, 16:1, 18:20–21, 26:20-28 Ordspråksboken lägger stor vikt vid ordets och talets makt. Vad vi säger och hur vi tar emot vad andra säger avslöjar vilka vi är. Språket är en oberäknelig makt, det krävs en vis man att styra den. ”Tankar tar form hos människan, men Herren lägger ord på hennes tunga.” Ords 16:1 Munnen…

Onsdag 23 december: Den rättfärdige och den onde

Läs 10:27–32, 11:3–11, 12:26–28, 15:8–9, 17:13, 25:26, 29:6–7 Ordspråksboken delar in människan i två olika grupper, de rättfärdiga och de onda. Hennes respons på livets olika situationer bestämmer till vilken av dessa två grupper hon ansluter sig. Den vise kommer att vara rättfärdig, men dåren balanserar alltid på gränsen till onda handlingar. 15:8-9 ”Den ondes offer väcker Herrens avsky, den rättrådiges…