Tagg: Första Timotheosbrevet

Torsdag 31 december: religionen som ger god lön

Läs 1 Tim 6. Ett problem i församlingen var de som, baserat på en villolära, såg sig som superkristna. Ett annat problem var att vissa medlemmar ansåg att tron skulle ge dem ekonomisk fördel. Paulus är väldigt tydlig: Ja, en kristen är rik, men inte nödvändigtvis på pengar. Vi har något som är mycket mer värt än alla pengar i världen. Vi är, tack vare…

Onsdag 30 december: Elitkristna? Verkligen?

Läs 1 Tim 4–5. Liksom i 1 Tim 1:3 varnar Paulus här för villoläror. Under den här tiden fanns det, både i Korinth och Kolossai, församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis – en särskild kunskap om Kristus – och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna, elitkristna. Denna villolära utvecklades sedan till det vi kallar för Gnosticism.…

Tisdag 29 december: Får inte kvinnan undervisa?

Läs 1 Tim 2–3. Bokens andra kapitel kan vara lite krånglig att förstå sig på. Menar Paulus att han inte tillåter att kvinnan undervisar? Hur går detta ihop med Bibelns i övrigt positiva kvinnosyn? Jesus Kristus, huvudpersonen själv, lyfte ju upp kvinnorna i en starkt patriarkal tid på ett radikalt sätt. De, som inte hade rätt att vittna, var de första som fick budet…

Måndag 28 december: Kärleksfulla förmaningar

Läs 1 Tim 1. Paulus framhåller vikten av att målet när vi förmanar varandra är ett rent hjärta, gott uppsåt och en uppriktig tro. Att tala om för en person att hennes levnadssätt är skadligt utan att såra kräver mycket ödmjukhet och kärlek. Och att det är förberett i bön. Annars blir det bara tomt prat och det är risk att…