Tagg: Första Kungaboken

Söndag 7 juni: Att lyssna till profeter

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 18–19. Profeten Elia på berget Karmel uppmanade folket att tydligt välja sida och inte halta på båda sidor. Hur ser du på denna typ av tjänst idag? Har du en profetisk kallelse på något område? Vi…

Lördag 6 juni: Torka

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 17. Torka och hungersnöd är något vi kan uppleva både fysiskt och andligt. Vad kan denna berättelse om Elia lära oss om tider av torka i vårt kristna liv? Läs vers 14 ett par gånger och…

Fredag 5 juni: Att lyssna till andra röster än sin egen

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 12–13. En viktig insikt vi kan göra är att vi behöver andras råd och hjälp (12:6-8). Hur ser det ut i ditt liv och i ditt arbete? Är du lyhörd för andras råd och input, och…

Torsdag 4 juni: Ödmjuk vishet

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 11. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Salomo hade enorm kunskap och vishet men var svag för kvinnor, och förleddes in i avgudadyrkan. Vilka är dina svagheter? Hur kan du stärka den svaga…

Onsdag 3 juni: Bygga till Guds ära

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 9–10. Salomo byggde ett enastående tempel till Herrens ära (9:1). Vad har du lust och längtan efter att få bygga till Guds ära? Trots det vackra templet vill Gud främst se ett vackert hjärta i Salomo…

Tisdag 2 juni: Guds vilja i centrum

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 8. 2 Kor 6:16 säger oss att våra kroppar är ett tempel för den Helige Ande. Läs gärna detta kapitel med detta i bakhuvudet. Hur kan vi ära Gud med våra kroppar? Guds härlighet föll över…

Måndag 1 juni: Bön som behagar Gud

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks. Läs kapitel 3–4. Salomos insåg här i sina unga år hur svag och maktlös han var i sig själv och bad Gud om hjälp. Vi har lärt oss att Salomo bad om vishet, men mer specifikt så bad…