Tagg: Ester

Söndag 1 november: Ester 9-10

Läs Ester 9-10. Judarnas underläge och hot om förintelse vänds i seger genom en enda kvinnas villighet att ta sitt Gudagivna tillfälle. Esters och även Mordokajs handlande blir en uppmaning till oss i dag. Varje persons tillgänglighet och villighet är på olika sätt avgörande för Guds rikes utveckling. Vad tänker du om det? Purimfesten firas årligen av judarna till minne av…

Lördag 31 oktober: Ester 8

Läs Ester 8. Här kommer en total vändpunkt i boken då rättvisan triumferar. Det som tidigare tillhört Haman och använts till onda avsikter hamnar nu i rättvisans händer genom Ester. Hamans bostad, hans rådgivande position (och därmed inflytande över kungens beslut) samt kungens sigill som verkställer kungens beslut i provinserna. Vi kan se denna vändpunkt som en uppmuntran att be för…

Fredag 30 oktober: Ester 7

Läs Ester 7. Haman är med om Ordspråksboken 26:27 ”Den som gräver en grop åt andra – faller själv däri”. Om vi stannar upp inför mer vardagliga versioner av ”gropar”. Vad kan vara gropar som man avser åt andra men själv istället blir lidande av?   Denna veckan läser vi ur Esters bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av…

Torsdag 29 oktober: Ester 6

Läs Ester 6. Mordokaj räddade kungens liv genom sin ärlighet och trofasthet mot honom. Det blev inget som uppmärksammades just då, men händelsen var noterad och bevarad, slutligen blev den belönad – även inför människor. Lönar det sig att handla rätt även när det inte syns? Kan man förlora på att göra gott?   Denna veckan läser vi ur Esters bok.…

Onsdag 28 oktober: Ester 4–5

Läs Ester 4–5. När Mordokaj säger att Ester ska använda sin position för att rädda judarna reagerar hon med rädsla att mista sitt eget liv. Mordokaj hjälper henne att se det större perspektivet. Gud har kontrollen. Hon är inte där hon är av en slump. Hon behöver nu ta en risk och räkna med Guds favör. Hur skulle en liknande stor…

Tisdag 27 oktober: Ester 3

Läs Ester 3. Vad får vi veta om Haman och Mordokaj, deras livsberättelser, situation, personlighet och förhållningssätt till andra i dessa kapitel? Kungen hade makt att bestämma över liv och död för judarna.   Denna veckan läser vi ur Esters bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Maria Smeds, utvecklingskonsulent EFS. 

Måndag 26 oktober: Ester 1–2

Läs Ester 1–2. Vad får vi veta om Ester, hennes livsberättelse, situation, personlighet och förhållningssätt till andra i texten? Ester är med om en rejäl klassresa, från föräldralös till drottning. Hur tror du hon upplevde det? Hur klarade hon den oförutsedda, omvälvande förändringen och hur skulle du tänka och känna inför en stor förändring som du själv inte väljer eller kan…