Tagg: Bibel

Tisdag 26 januari: Esra 9-10

Läs kapitel 9–10. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Måndag 25 januari: Esra 7-8

Läs kapitel 7–8. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Söndag 24 januari: Esra 5-6

Läs kapitel 5–6. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Lördag 23 januari: Esra 3-4

Läs kapitel 3–4. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Fredag 22 januari: Esra 1-2

Läs kapitel 1–2. Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare? Hur hanterar du motgång respektive framgång? Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?   EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna…

Torsdag 7 januari: Vet de vad du tror på?

Läs Kol 4. Visa klokhet i umgänget med de utomstående, skriver Paulus. Vilka umgås du med som inte är kristna? Vilka träffar du dagligen, på jobbet, på skolan, bland grannar eller bekanta? Vet de vad du tror på? Be för dem och för dina relationer till dem. ”Var uthålliga i bönen” (vers 1). Vi har ofta en struktur eller plan för…

Onsdag 6 januari: Den nya mänskan

Läs Kol 3. Här talar Paulus om den gamla och den nya människan. Vi är samtidigt rättfärdiga och syndare och behöver gång på gång ”klä på oss” den nya människan. Vilka situationer i ditt liv upplever du som brottningar mellan den gamla och den nya människan? Be om att få växa till i tro, kärlek och tacksamhet till Gud. Den kristna…

Tisdag 5 januari: Låt bli! Rör inte!

Läs Kol 2. I Kristus finns all vishet och kunskap, säger Paulus, så det finns ingen anledning att söka i ”tomma och bedrägliga” vishetsläror. Vad möter du för aktuella läror eller strömningar i dag som vill konkurrera med evangeliet? Hur kan du söka Guds vilja och få vishet och kunskap av honom? Paulus talar om Jesu seger över alla härskare och…

Måndag 4 januari: Frälsningen är ett maktskifte

Läs Kol 1. Tro, hopp och kärlek hos församlingen är det Paulus lyfter fram som karaktäristiskt när han beskriver dem i inledningen. Hur visar vi som kristna vår tro, vårt hopp och kärlek gentemot andra? Hur ser det ut i ditt liv? I din församling? Paulus sammanfattar evangeliet: Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin…

Söndag 3 januari: Det kliar i deras öron

Läs 2 Tim 4. Paulus är väldigt tydlig här, och han framhäver att han menar allvar (som om han inte menade allvar i sina övriga förmaningar): Predika ordet, träd fram i tid och otid. Det är ord och inga visor. Vi har ingen tid att förspilla, människor behöver få höra evangeliet, de behöver få höra din berättelse, varför du har valt…