Tagg: Andra Mosebok

Söndag 15 februari: Förbundets sluts på nytt

Denna vecka läser vi ur Andra Mosebok. Bakgrundstexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks. Läs kapitel 34–35. Folket bröt sin del av förbundet direkt och Mose slog sönder stentavlorna, men nu förnyas förbundet och tavlorna görs om. Vad säger detta om Guds natur? Mötet med Gud förvandlar Mose rent fysiskt och hans ansikte började skina. Vilka…

Lördag 14 februari: Guldkalven

Denna vecka läser vi ur Andra Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks. Läs kapitel 32–33 Folkets otålighet gör att de skapar en annan gud än Gud. Skapar du också andra gudar? Varför? Mose erbjuds av Gud att slippa folket och att Gud ska göra ett stort folk av honom, men Mose vägrar. Varför gör…

Fredag 13 februari: Gudsuppenbarelsen och buden

Denna vecka läser vi ur Andra Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks. Läs kapitel 19–20 Öknen brukar beskrivas som ”Platsen där Gud talar”. Här får hela folket höra när Gud talar till Mose. Har Gud talat till dig? Folkets svar till Guds förbund är ”Allt Gud har sagt vill vi göra”. Finns det…