Söndag 8 november: Kärlek och sanning

Läs Judasbrevet.

Judas har i stort sett två huvudärenden: att påminna läsarna om att de är älskade och frälsta av Gud, samt att varna för dem som vållar oro och splittring. Det verkar som att Judas menar att det är oundvikligt att människor som vill förstöra och splittra försöker lura sig in i Guds församling. I sådana lägen är vi kallade att stå upp för sanningen samt att minnas att kärleken och nåden alltid vinner.

Vad betyder det för dig att du är älskad av Gud? Finns det något du kan göra för att sprida Guds nåd och sanning till dem du möter i ditt liv?

 

Denna vecka läser vi ur Titusbrevet, Filemonbrevet och Judasbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Mikael Rastas, distriktskonsulent EFS Mittsverige.