Söndag 8 mars: Josua 13–14

Denna vecka läser vi ur Josua. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba, Etiopien.

Läs kapitel 13–14.

Trons objekt är alltid, per definition, Gud – inte tron i sig. Det som därför behövs är inte en stark tro på Gud, utan tro på en stark Gud. Kalev får här stå som ett bibliskt exempel på detta. Om vi vill vara som Kalev så griper vi tag i Guds löften, ber utifrån dem och vädjar om uppfyllelse av dem inför Gud. Det vi ska koncentrera oss på är inte hur andliga vi själva känner oss, utan på vilka ord som har utgått ur Guds heliga mun.

Vilka löften från Gud behöver du gripa tag i idag? Kan du vila i att det inte är du som behöver vara stark, när Gud redan är det?