Söndag 6 september: Klag 6

Läs Klagovisorna 5.

Kapitel fem är för hela det judeiska samhället det som kapitel tre var för individen. Istället för fokus på jag/mig som i kapitel 3 ligger fokus här på vi/vår.

  • På vilket sätt påverkar våra förfäders synd oss idag? Hur kommer våra livsval påverka kommande generationer? Hur kan man bryter skadliga mönster?
  • Kapitlet och boken slutar med en dyster ton. Varför? Hur jämförs detta perspektiv med det vi möter i exempelvis Habackuk 1:12 och 3:2?

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.