Söndag 6 december: Den avslutande synen – gäller den oss?

Läs kapitel 11–12.

Kapitel 11 är grunden till kritiken av bokens äkthet. Det skildrar det grekiska väldets framtida historia i detalj – fram till de sista verserna. Antiochos IV Epifanes (215–164 f. Kr), som är den ”föraktliga människan” som intar platsen som kung över det persiska riket (11:21), vann ingen stor seger utan dog av sorg och grämelser över sina många motgångar. Om boken varit en efterkonstruktion – skulle berättelsen då inte ha stämt hela vägen? Läs gärna om en historiebok parallellt med det här kapitlet.

Men vem talar de sista verserna om då? Fler forskare anser att det inte hänt än. Kanske talar verserna om det som ska hända den sista tiden och som en beskrivning av Antikrist.

Kapitel 12 avslutar Daniels bok i det ultimata fullbordandet. Det finns ett slut, det finns en räddning. Hur länge dröjer det? ”När det heliga folkets makt är fullständigt krossad …” När nöden är som störst kommer hjälpen vara som närmast.

Om dessa syner skulle vara sanna och även handla om tidens slut, vad skulle det innebära i ditt liv?

Guds sista uppmaning till Daniel är ”Så gå du mot slutet. Vila i ro och stå upp till din lott vid dagarnas slut”. Försök ta till dig de orden och gå i förtröstan. Vila i hans kärlek och omsorg och håll fast vid det tills Jesus kommer igen. Till sin andra advent.

Lästips: I Guds händer – vad som än händer av Bengt Pleijel, SESG-Media och Vetekornets förlag, 1998.

Denna vecka läser vi ur Daniels bok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, insamlingsinformatör EFS kansli i Uppsala.