Söndag 5 juli: Mika 6-7

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Mika 6–7.

Varning om domen – Mika 6:1–7:6; Löftet om upprättelse – 7:7–20.

Kapitel 6 innehåller bland annat en “rättsprocess” mot Israel där Gud själv är både åklagare och domare och där hela världen är vittnen.
6:3–5 – Åtal mot Israel. Folket har glömt Guds godhet.
6:6–7 – Försvarstal. Folket tror att mer religion bör duga i Guds ögon.
6:8 – Gud antyder hur fallet kommer att dömas. Folket vet redan vad som förväntas, men har inte gjort det.
6:9–16 – Motiveringen för domen.
6:16b – Domen.

Texten påminner oss om Hosea 6:6 – Gud “vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer.”

  • Varför tänker vi alltid på de tunga domsutsagor när vi tänker på profeterna, och inte på hoppet de också ger uttryck för?
  • Vilka gudomliga egenskaper ser vi i Mika 7:18–20?
  • Vad innebär det att skipa rättvisa? Hur kan du bidra till en rättvisare värld?