Söndag 5 april: Arbeta lugnt och äta sitt eget bröd

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Thessalonikerbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Thess 3.

Vi är kallade att hjälpa varandra, stötta varandra, dela med oss av vårt bröd. Samtidigt är Paulus här noga med att var och en också ska ta sitt ansvar och inte ligga andra till last.

Finns det någon du behöver uppmuntra till mer självständighet och ansvarstagande – hur kan du göra det på ett broderligt sätt? Finns det någon du behöver uppmuntra till att våga ta emot hjälp och stöd i en tid av nöd?