Söndag 31 maj: Arbeta lugnt och äta sitt eget bröd

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 3 Joh.

Gaius verkar ha en dispyt med Diotrefes om vem som ska vara ledaren i församlingen. Johannes skickar en uppmuntran till Gaius om att stå fast i det goda och rätta och han vill hjälpa sin broder som verkar ha problem. Finns det någon i din omgivning som du skulle behöva uppmuntra och hjälpa? Vilka i din omgivning uppmuntrar och stödjer dig? Tacka Gud för dem!

Johannes uppmanar även Gaius och hans församling om att stödja de missionärer som de har sänt ut. Ta en stund och stöd EFS missionärer i bön.