Söndag 29 november: Den dag jag griper in skall de vara min dyrbara egendom

Läs Malaki 3–4.

Gud är som en förälder, en kärleksfull pappa som vill oss det allra bästa.

När vi läser om hans vilja är det inte alltid lätt att ta till sig eller så är det jobbigt att rannsaka sitt liv. Det vi kan göra är att erkänna Guds helighet och akta hans namn, sedan får vi lita på att han vill oss väl för det har han lovat.

 

Denna vecka läser vi ur Haggaj, Sakarja och Malaki. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt  barn och unga i EFS