Söndag 29 mars: Rusta sig och underordna sig

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Ef 6.

Här kommer den text som kanske citeras mest av alla verser i Efesierbrevet. Texten om rustningen. Den påminner oss om att hämta vår styrka hos Herren och genom det även hämta vårt skydd. Att leva i sanning, i villighet och frimodighet, med vår tro och Guds ord framför oss i mötet med världen. Hur möter du världen i dag?

Här finns också en så kallad hustavla, där det beskrivs hur vi ska underordna oss varandra. Underordna har ofta en negativ klang i vårt samhälle som en motsats till frihet och självrespekt. Hur förstår du ordet underordna i detta sammanhang?