Söndag 28 juni: En bok med konsekvenser

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 23.

Man påträffar en bok, antagligen delar av Femte Mosebok. Man läser och inser hur långt man vandrat från det som står i den. Josia går så med hela Jerusalems befolkning, unga och gamla till templet och läser det som står i boken. Och hela folket träder åter in i förbundet. Detta kommer att hända igen då folket återvänder från den babyloniska fångenskapen och Esra har högläsning ur en lagbok för hela folket (Nehemja 8).

Herre: Ge oss vishet att leva efter ditt ord på det sätt som är din vilja i vår tid!