Söndag 27 december: Det är ett lejon på gatan!

Läs 10:26, 12:11 och 24, 14:23, 15:1924:30–34, 26:13–16.

Ordspråksboken innehåller en rad beskrivningar av vad de olika konsekvenserna av lättjan respektive fliten blir. Lönen för den late är fattigdom, hunger, träldom, energilöshet med mera. Lönen för den flitige är exempelvis rikedom, makt och mättnad. Boken poängterar även att vår lättja påverkar vår omgivning negativt ”Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för dem som skickar honom.”

Rikedomen och fattigdomen som det talas om i Ordspråksboken behöver inte främst handlar om ekonomin, även om det också går att applicera på det.

Finns det något område i ditt liv där du investerar mycket tid och energi och där lättja skulle göra dig fattigare? Och tvärtom, finns det något område där du ser att det skulle bli en större rikedom om du satsade lite mer?

Den late säger: ”Det är ett vilddjur på vägen, det är ett lejon på gatan!”  26:13

Visst är det lätt att känna igen sig? Vi kanske sällan skyller på stora kattdjur för att slippa ta tag i saker, men tänk vad lätt det är att komma med undanflykter när vi inte ids ”Det regnar i dag så jag skippar joggingrundan”.

Vad brukar du skjuta upp och vad brukar du skylla på? Hur påverkar det dig efteråt?

 

Denna vecka läser vi ur Ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.