Söndag 26 juli: Herrens dag kommer så lev för honom

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Petrusbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.

Läs 2 Petr 3:1–18.

Här finns mer om allvaret, men mest om ett fantastiskt löfte: Jesus ska komma tillbaka. Gud lovar nya himlar och en ny jord – där rättfärdighet bor. Det verkar dröja. Men det finns skäl att inte ge upp väntan: Gud räknar inte tid som vi. Fler kan få chans att bli räddade. Genom att leva heligt så påskyndar vi ”Guds dag”. Det är inte lätt att förstå allt detta. Men finns det inte också ett glatt budskap just i det? Du slipper vara Gud, du behöver inte ha koll på allt. Låt Gud vara Gud! Lev för honom, det räcker!

Och sammanfattningsvis allt handlar om Jesus, som brevets sista vers säger. Varför inte tacka för Guds löften en stund?