Söndag 26 april: Jesus har all makt

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 28.

Matteusevangeliet avslutas med den så kallade Missionsbefallningen. Lägg märke till med vilka ord som Jesus inleder sitt tal med: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

I dag är det söndag. Inled den nya veckan med att meditera över dessa ord: Jesus har all makt i himlen och på jorden. Fundera över: Vad betyder detta för mig i mitt liv att jag får tillhöra honom som har all makt?