Söndag 24 maj: Bön och kristen enhet

Denna vecka läser vi ur Johannesevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.

Läs Joh 17.

Detta kapitel innehåller Jesu längsta bevarade bön – och han ber för alla dem som är givna åt honom, också för oss som tror på hans namn idag. Han ber att vi ska bli bevarade från det onda, att vi ska vara ett och att världen skall förstå vem Jesus är genom oss.

Vad lär du dig genom Jesu sätt att be? Varför är kristen enhet så viktigt?