Söndag 23 augusti: Hosea 14

Denna vecka läser vi ur Hosea. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotte Nordström, vice ordförande i Salts styrelse.

Läs kapitel 14.

Återigen så ger Gud ett löfte till folket, om folket omvänder sig så ska Gud förlåta dem. Omvändelsen innebar att folket behövde vända om till Herren och älska och lita på Honom. Även vi har fått ett löfte, att om vi omvänder oss till Kristus så får vi våra synder förlåtna genom Jesu död. Ta en stund till att reflektera över vad det innebär att vara en förlåten syndare.

Det sista verserna i boken är en uppmaning till alla människor, även till oss som läsare flera tusen år senare. ”Den som är vis skall förstå detta, den som är förståndig inser det.” Vi erbjuds ett alternativ att antingen följa Herrens vägar som är det rätta eller följa syndarens stapplande väg. Be Gud om vishet och förstånd att följa Hans vägar.