Söndag 22 november: Heb 12–13

Läs Hebreerbrevet 12–13.

Författaren uppmuntrar oss att på olika sätt leva ett liv som behagar Gud, hur kan du göra det i ditt liv? Utmanar det här dig i din vardag på något sätt? Om ja, på vilket sätt?

En liten vers att ta med (13:25): Nåd åt er alla.

 

Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.