Söndag 22 mars: Frimodig och förtröstansfull

Denna vecka läser vi ur Apostlagärningarna. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 27–28.

Vad utmanas du av i Paulus frimodighet och förtröstan? Hur kan frimodighet och förtröstan få en större plats i ditt liv? På vilket sätt vill Apostlagärningarna utmana dig?