Söndag 22 februari: 3 Mos 23 och 26

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 23 och 26.

Stress och prestationshets har gjort att sabbaten, vilodagen, fått en ny aktualitet i vår tid och vårt samhälle. Fundera på din relation till vilan. Varför gav Gud det som en befallning, en plikt? På vilket sätt får du ny energi, och hur kan du ta Guds uppmaning att vila på allvar?

Vilka nycklar ger kap. 26 till oss om vi vill leva i Guds välsignelse? Vilken relevans har detta för dig idag? Ta gärna en stund att tacka Jesus som gick lydnadens väg i vårt ställe, och ”brutit sönder vårt ok” (vers 13).