Söndag 21 juni: Stark som döden

Denna vecka läser vi ur Höga visan. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare i EFS Sydöst-Sverige.

Läs kapitel 8.

”Stark som döden är kärleken”. Verserna 6–7 läser vi ofta på bröllop. Vad säger den dig om kärleken?

Kvinnan uttrycker en längtan att vara buren som ett sigill vid hans hjärta. Vad säger dessa verser om Guds kärlek?