Söndag 20 september: ödmjukt skryt

Läs 2 Kor 12–13.

Paulus tvingas att skryta här. Han gillar det inte, men eftersom de inte tror särskilt högt om honom gör han det ändå. Hur bör man som kristen se på det här med skryt och att framhäva sig själv? På vilket sätt är Paulus en förebild? Vad är det att vara ödmjuk samtidigt som man inte faller offer för jantelagen?

Vad blir din behållning efter att ha läst det här brevet? Vad har utmanat och kanske provocerat dig? Vad har uppmuntrat och stärkt dig? Vad vill du lära dig mer om? Hur påverkar Guds tilltal i andra Korinthierbrevet ditt liv, hur du tänker och hur du lever?

 

Denna vecka läser vi ur Andra Korinthierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Peter Stenman, präst i EFS Mikaelskyrkan i Uppsala.