Söndag 2 augusti: Jak 5:7–20

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm.

Läs Jak 5:7–20.

Att Jesus återkomst är nära, vad väcker det för reaktioner hos dig?

Stanna upp vid de exempel på personer som gått före oss, som visat tålamod och uthållighet. Herren som är rik på medlidande och barmhärtighet lät det sluta … ja, hur då?

Löftet om bönens kraft och Guds svar, hur tilltalar det dig? Kan det ge dig ännu större fri(modig)het att be för dig och andra?