Söndag 19 juli: Mark 16

Denna vecka läser vi ur Markusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kjell-Arne Alvarsson, bibellärare Bibelfjäll, Hemavan.

Läs kapitel 16.

Jag har med avsikt bara tagit ett kapitel denna söndag då jag önskar att du ska få sätta dig in i kvinnornas situation och vad som hände just denna söndagsmorgon.

Läs verserna 16:1–8 om och om igen och försök att se dig själv som en av kvinnorna. Vilken av dem är du? Hur känner du? Hur tänker du runt den stora omöjliga stenen som inte går att rubba? Vågar du gå in i graven när stenen är borta? Vad tror du att du ska få se? Blir du rädd? Tror du på vad den unge mannen säger? Vågar du berätta för någon annan vad du har varit med om? Hur ska du göra för att din egen berättelse ska bli trovärdig?

Vad får denna berättelsen för konsekvenser i ditt liv? Vad får Markusevangeliets budskap – glädjebudet – för konsekvenser för din egen framtid och de människor du möter nästa vecka?