Söndag 19 april: Boas

Denna vecka läser vi ur Domarboken och Rut. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Rut 4.

Boas är en av männen i Gamla testamentet som har många likheter med Jesus. Såningsmannen som välsignar sina arbetare, vårdar om de fattiga och änkorna, bjuder på bröd och vin (kap 3). Skyldemannen som går in och betalar skulden, gifter sig med bruden och sörjer för henne och hennes framtid.

På vilket sätt kan Boas vara en förebild för dig i dag?