Söndag 18 oktober: Den onde förgörs och Gud gör allting nytt!

Läs kapitel 20–22:5.

Den ondes makt är starkt begränsad. Notera till exempel skillnaden mellan att djävulen binds för tusen år (20:2) och sedan släpps lös för ”en kort tid” (20:3). Och sedan slutligen förgörs och för evigt förpassas ut ur historien. Gud har hela tiden den yttersta kontrollen över händelseutvecklingen! Gud är också den som aldrig överger sitt folk. Han gör till sist allting nytt och bor bland sitt folk (21:3–4).

Ta en stund och fundera över hur läsningen av Uppenbarelseboken formar din syn på livet som kristen på en jord som inte längre är bara god. Vad är din kallelse och uppgift som en del i Guds större verk?


En vers att ta med sig:
Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever.
Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet,
och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
Upp 1:17b–18

Med vilka ord vill du beskriva Jesus efter läsningen av Uppenbarelseboken?

Hur vill du tillbe Honom?


 

Den här veckan läser vi ur Uppenbarelseboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Lena Harris, högskoleadjunkt, England.