Söndag 17 maj: En faders sorg

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Sam 17–18.

Trots det stora sveket från Absalom, sörjer David honom med en förkrossad intensitet. Det är lätt att se hur gärna David istället hade velat få hälsa honom välkommen hem som den förlorade sonen. Trots sveket är faderskärleken bestående. Min son. Min Absalom.

Sitt en stund inför din himmelske fader. Hör honom säga ditt namn och kalla dig sin.