Söndag 16 augusti: 2 Krön 30

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 30.

Herren, er Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända bort sitt ansikte från er om ni vänder om till honom. (2 Krön 30:9b)

Hela Andra Krönikeboken visar på Guds tålamod och omsorg om sitt folk. Gång på gång bryter de sitt löfte till Gud och börjar avguda andra gudar. Lika fullt är Gud förlåtande när folket vänder om. Låt oss som kristna syskon hjälpas åt att vara vända mot Herren.

I vers 19 står det ”…helhjärtat dyrkar Gud”. För författaren till boken var gudstjänsten viktig och genom den formuleringen gör han klart att det är hjärtats inställning som betyder mest. När du går i gudstjänst nästa gång kan du fundera på vilka förväntningar du har och vad ditt hjärtats inställning är.