Söndag 15 mars: Berättandets kraft

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling.

Läs kapitel 24.

Kvinnorna återvänder från den tomma graven och berättar om vad männen i skinande kläder sagt dem. Emmausvandrarna återvänder till Jerusalem och berättar för lärjungarna och de andra. Jesus ger uppdraget till lärjungarna att vittna och berätta vidare.

Den kristna tron baserar sig på vanliga människors berättelser om sina upplevelser av Gud. Berättandet har en inneboende kraft som berör – både den som lyssnar och den som själv berättar. Det stärker och skapar tro och bygger relationer.

Vilka människors berättelser har du lyssnat till som berört dig och lett dig dit du är idag? Hur låter din egen berättelse?

 

Slutligen, en vers att bära med sig från Lukas 5:31:
Jesus svarade: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.

Hur landar Lukas evangelium i ditt liv?