Söndag 15 februari: Förbundets sluts på nytt

Denna vecka läser vi ur Andra Mosebok. Bakgrundstexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 34–35.

Folket bröt sin del av förbundet direkt och Mose slog sönder stentavlorna, men nu förnyas förbundet och tavlorna görs om. Vad säger detta om Guds natur? Mötet med Gud förvandlar Mose rent fysiskt och hans ansikte började skina. Vilka delar av ditt liv kan du se har förvandlats i mötet med Gud? Vilka delar finns det som önskar skulle bli mer förvandlade?