Söndag 14 juni: Sänd ditt bröd över vattnet

Denna vecka läser vi ur Predikaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 11–12.

Sänd ditt bröd över vattnet. En dag får du det åter.

Här ryms den vackra tanken att vad vi ger åt andra en dag kommer att vända åter till oss. Ingen gåva är därför förgäves oavsett hur den tas emot. Varje gåva bär ett löfte om en frukt, för andra och för mig. Varje gång jag sänder mitt bröd över vattnet finns ett löfte om att även min hunger ska bli mättad av andras bröd.

Vad är ditt bröd i dag och till vem är du kallad att sända det?

 

Så till sist kommer en vers att ta med sig:
De visas ord är som oxpikar, och samlade tänkespråk som väl inslagna spikar. De kommer från en och samma herde.