Söndag 13 september: Uppståndelsen

Läs kapitel 15–16.

Varför är det så viktigt för Paulus att betona den kroppsliga uppståndelsen? Detta hör ihop med vår syn på Gud. Gud är skapelsens gud. Han älskar hela sin skapelse. Skulle Gud överge sin skapelse och bara rädda oss andligen, vilken räddning är det egentligen? Nej, när Gud uppväcker våra kroppar så fullbordas Guds stora skapelse och befrielseverk. Allting ska återupprättas!

Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död var är din seger? Död var är din udd? 1 kor. 15:54–55. Paulus är rätt kaxig och självsäker när han tittar på Dödens maktlöshet.

Och så utbrister han som vi också får göra denna uppståndelsens dag: Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus 1 kor. 15:57.

Kan vi leva som om ingenting har hänt? När vi vet detta?

 

Denna vecka läser vi ur Första Korinthierbrevet. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan i Linköping.