Söndag 12 juli: Jona 3–4

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Jona 3–4.

Jona fick förnyat uppdrag. Hur svarar Jona denna gång? Vad blir följden av hans predikan? Hur reagerar Jona på Guds barmhärtighet? Vad lärde sig Jona om Gud?

Hur hanterar du ditt missnöje med Gud, om du någon gång känner missnöje? Vad har din erfarenhet lärt dig om Gud?