Söndag 12 april: Sjung ut!

Denna vecka läser vi ur Femte Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.

Läs 32:1–44.

Det är ofta som våra ord inte klarar av att uttrycka det vi känner. Men det finns knep. Poesi är ju en form där vi kan ta ut svängarna i vad vi uttrycker. Likadant när vi skriver texter som är till för att sjungas. Då är det inte bara glädje som ryms eller ilska. Utan i poesi och i sång kan vi lättare uttrycka hela vårt känsloregister.

Vad hjälper dig att uttrycka ditt känsloregister? Vad här det som hindrar dig?