Söndag 11 oktober: domen och löftet om upprättelse

Läs Sefanja 3.

Största delen av kapitel 2 handlade om Guds dom över Judas grannationer. Fokus riktas nu till Juda i kapitel 3. Gud kallar folket till sig – ibland med “tough love”. Syftet med den hårda domen är att alla ska åkalla Herrens namn och tjäna honom sida vid sida (3:9).

Boken avslutar med en bekräftelse av Guds löften (Gud lovar nio gånger ‘jag skall’) och en bild av glädje i Jerusalem. Glädjen som kom med Josias reformer blev en färskvara. Bara tjugo år senare hade situationen förfallit så mycket att Gud reste upp profeten Habackuk med i stort sett samma budskap.

När vi bekänner vår synd inför Gud, varför leder vår ånger så sällan till en bestående förändring i vårt liv?

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm