Onsdag 9 december: Grunden för vår trygghet

Läs Rom 5–6.

Här börjar Paulus beskriva vilka stora fördelar som rättfärdiggörelsen ger oss (5:1–11). Vilka är de och varför säger han att vi nu kan vara stolta? Tidigare slog han ner på det! Kan detta vara något för dig att läsa när din tro är svag och självanklagelserna haglar?

Paulus talar om konsekvenserna av den förste Adams synd, att döden drabbade ALLA människor, främst andlig död, förlorad gemenskap med Gud. Genom en annan människa, Jesus, så kan alla få nu liv. Genom en enda människas olydnad blev alla syndare, men genom en enda människas lydnad blir alla rättfärdiga. Detta är en grund för arvsyndsläran som många moderna människor har svårt för. Hur ser du på att en persons handlingar får konsekvenser för alla? Adams handlingar och Jesus handlingar?

I kapitel 6 blir det tydligt att varje liv är ett slags fångenskap. Ingen är verkligt ”fri”, för vi måste tjäna det som vi har bestämt oss att leva för (1:25) . Vi måste ha något yttersta ”goda” genom vilket andra val fattas och andra värderingar bedöms. Vi slavar alla under någon/något (6:16). Därför är alla ”i tjänst” för någon ”herre” som driver fram sin vilja genom våra kroppar (6:16-19). Friheten är att tillämpa nådens evangelium, men hur gör vi det?

 

Denna vecka läser vi ur Romarbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.